Velkommen til Lundsgaard & Partnere

Lundsgaard & Partnere er et højt specialiseret advokatkontor.

Vi er blandt de førende inden for konfliktløsning og -håndtering. Firmaet forestår retssags- og voldgiftsbehandling på højeste niveau for alle retsinstanser, herunder Højesteret, og er betroet nogle af de største og mest komplicerede sager, der pågår ved de danske domstole.

Vi har klienten i fokus. Hver sag eller portefølje behandles ud fra en nøje strategi fastlagt i samarbejde med vor klient og en grundig indsigt i sagens faktiske og kommercielle omstændigheder. Vi bidrager til omkostnings- og tidsmæssig effektivitet og sagens maksimale fremme i overensstemmelse med klientens målsætninger.

Firmaet, dettes partnere og medarbejdere er dedikeret til at løse sagen og opgaven.

Søren Lundsgaard underviser på specialistuddannelsen hos Danske Advokater om retsagsbehandling og procedure den 3. oktober 2014

Søren Lundsgaard underviser sammen med højesteretsdommer Vibeke Rønne på specialistuddannelsen hos Danske Advokater om retsagsbehandling og procedure den 3. oktober 2014. Læs mere> 

 

 

Apoteker frifundet for betalingskrav, jf. tvangslejemålsbestemmelsen i apotekerlovens § 30, stk. 2.

Advokat Saskia Krüger Larsen bistod en fratrædende apoteker i en sag om evt. retablering af et lejemål, hvor tiltrædende apoteker havde benyttet lejemålet i en periode i medfør af apotekerlovens § 30, stk. 2. Læs mere>

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Lundsgaard  tovholder på JUC Netværk i 2014

Advokat Søren Lundsgaard er sammen med professor Lars Bo Langsted tovholder på JUC Netværk i erstatning, ansvar og forsikring. Læs mere > 

 

Søren Lundsgaard underviser  hos JUC om advokatansvarsfejl i efteråret 2014

Advokat Søren Lundsgaard underviser hos JUC om advokatansvarsfejl - fokus på handel med fast ejendom i efteråret 2014 Læs mere >